Free delivery of over HK$200, 成為會員,可享相當於購買金額的3%積分。

[可愛韓國漫畫]女朋友仔唔開心,可以點做好?

Posted by NunaOppa 15/02/2020 0 Comment(s) 地道韓國 / 한국 이야기,

 

[可愛韓國漫畫]女朋友仔唔開心,可以點做好?

 

 

1. 準備一張毛毯

 

 

 

2. 將女朋友仔放係毛毯上面

 

 

 

3. 卷住佢,放佢係梳化

 

 

 

4. 攬到佢實一實

 

 

 

5. 餵佢食好好味既炸雞

 

 

 

6. 餵佢食甜品

 

 

 

7.燈櫈!幸福既女朋友~完成!

 

 

 

*以上秘訣不適用於正進行減肥既女朋友

 

 

 

心動誘發!男友Look代表Style!

穿上私服更暖男感爆登既9個男友look代表藝人

心動誘發!男友Look代表Style!